20 02 2017 г СУТРЕШЕН БЛОК - Кой предаде Левски - ЧАСТ 1 ?

изглед за печат

По Конституцията на Република България ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО трябва да е напълно безплатно, тъй като то се финасира изцяло от Държавния бюджет

сподели ме

Zdraveopazvaneto

Конституция на Република България

(Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., изм. и доп., бр. 85 от 26.09.2003 г.
изм. и доп., ДВ. бр.18 от 25.02.2005 г., бр. 27 от 31.03.2006 г., бр.78 от 26.09.2006 г. - Решение № 7 на Конституционния съд от 2006 г., бр. 12 от 6.02.2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г.)

 

Чл. 52.
(1) Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна
медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия
и по ред, определени със закон.

(2) Здравеопазването на гражданите се финансира от държавния бюджет, от работодателите,
от лични и колективни осигурителни вноски и от други източници при условия и
по ред, определени със закон.


(3) Държавата закриля здравето на гражданите и насърчава развитието на спорта
и туризма.

(4) Никой не може да бъде подлаган принудително на лечение и на санитарни мерки
освен в предвидените от закона случаи.

(5) Държавата осъществява контрол върху всички здравни заведения, както и върху
производството на лекарствени средства, биопрепарати и медицинска техника и
върху търговията с тях.

изглед за печат

БНО със сигурност ще е изненадата на предстоящите предсрочни парламентарни избори

сподели ме

Georgi Georgiev Bno 02

Политическа партия Българско национално обединение, набира сериозна скорост за предстоящите предсрочни избори. Те  първи подадоха във всичките 31 много мандатни райони листи на своите кандидати. За  за три седмици, откакто обявиха, че към тях се присъединяват 10 организации във момента са вече над 30 и продължават да се разрастват.

изглед за печат
Иди на страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  последна